*Lịch sử hình thành và đặc điểm trường mẫu giáo Oanh Vũ I

Trường MG Oanh Vũ I được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 01 năm 1999.

Nhà trường được UBND Huyện Mang Thít đầu tư xây dựng điểm chính tại Ấp Thân Bình, Xã Tân Long. Khoảng cách từ trường tới điểm lẻ khoảng 4000m thuận tiện cho việc đưa đón trẻ đến trường. Trường xây dựng gồm 6 phòng học đáp ứng cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ theo yêu cầu.

Trên 19  năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp giáo dục của địa phương. Từ năm 1999  đến nay trường được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Được nhận “Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ Bộ GD & ĐT”. Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đạt vững mạnh xuất sắc, Chi bộ liên tục đạt “Trong sạch vững mạnh”

Nhà  trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, UBND huyện, Đảng ủy - UBND Xã Tân Long. Đặc biệt nhà trường được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng GD& ĐT Huyện Mang Thít cùng với sự quan tâm kết hợp chặt chẽ của Ban đại diện hội CMHS.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ theo điều lệ trường mầm non. Có đạo đức tốt, phẩm chất chính trị vững vàng, nhiệt tình, có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%. Qua các đợt thanh tra, kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo, giáo viên đều được đánh giá, xếp loại chuyên môn nghiệp vụ từ khá trở lên. Tuy nhiên, còn một số giáo viên tuổi cao nên thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới và ứng dụng CNTT trong giảng dạy còn hạn chế.

Trẻ đến trường ngoan, lễ phép, mạnh dạn trong giao tiếp, tích cực tham gia vào các hoạt động, trẻ có nề nếp tốt trong việc thực hiện các hoạt động như học tập, vui chơi, vệ sinh, lao động...

Số dân cư trên địa bàn xã đông nên số trẻ ở độ tuổi mầm non tăng nhanh, nhu cầu gửi con của phụ huynh ngày càng cao. Tuy nhiên, số trẻ đi học có sự biến động thường xuyên.

Trình độ nhận thức của cha mẹ học sinh chưa đồng đều, một số cha mẹ trẻ nhận thức về công tác giáo dục trẻ mầm non còn hạn chế, chưa thực sự quan tâm đến công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Trường MG Oanh Vũ I được thànch lập và đi vào hoạt động từ tháng 01 năm 1999.

Nhà trường được UBND Huyện Mang Thít đầu tư xây dựng điểm chính tại Ấp Thân Bình, Xã Tân Long. Khoảng cách từ trường tới điểm lẻ khoảng 4000m thuận tiện cho việc đưa đón trẻ đến trường. Trường xây dựng gồm 6 phòng học đáp ứng cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ theo yêu cầu.

Trên 19  năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp giáo dục của địa phương. Từ năm 1999  đến nay trường được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Được nhận “Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ Bộ GD & ĐT”. Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đạt vững mạnh xuất sắc, Chi bộ liên tục đạt “Trong sạch vững mạnh”

Nhà  trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, UBND huyện, Đảng ủy - UBND Xã Tân Long. Đặc biệt nhà trường được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng GD& ĐT Huyện Mang Thít cùng với sự quan tâm kết hợp chặt chẽ của Ban đại diện hội CMHS.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ theo điều lệ trường mầm non. Có đạo đức tốt, phẩm chất chính trị vững vàng, nhiệt tình, có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%. Qua các đợt thanh tra, kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo, giáo viên đều được đánh giá, xếp loại chuyên môn nghiệp vụ từ khá trở lên. Tuy nhiên, còn một số giáo viên tuổi cao nên thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới và ứng dụng CNTT trong giảng dạy còn hạn chế.

Trẻ đến trường ngoan, lễ phép, mạnh dạn trong giao tiếp, tích cực tham gia vào các hoạt động, trẻ có nề nếp tốt trong việc thực hiện các hoạt động như học tập, vui chơi, vệ sinh, lao động...

Số dân cư trên địa bàn xã đông nên số trẻ ở độ tuổi mầm non tăng nhanh, nhu cầu gửi con của phụ huynh ngày càng cao. Tuy nhiên, số trẻ đi học có sự biến động thường xuyên.

Trình độ nhận thức của cha mẹ học sinh chưa đồng đều, một số cha mẹ trẻ nhận thức về công tác giáo dục trẻ mầm non còn hạn chế, chưa thực sự quan tâm đến công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Trường MG Oanh Vũ I được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 01 năm 1999.

Nhà trường được UBND Huyện Mang Thít đầu tư xây dựng điểm chính tại Ấp Thân Bình, Xã Tân Long. Khoảng cách từ trường tới điểm lẻ khoảng 4000m thuận tiện cho việc đưa đón trẻ đến trường. Trường xây dựng gồm 6 phòng học đáp ứng cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ theo yêu cầu.

Trên 19  năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp giáo dục của địa phương. Từ năm 1999  đến nay trường được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Được nhận “Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ Bộ GD & ĐT”. Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đạt vững mạnh xuất sắc, Chi bộ liên tục đạt “Trong sạch vững mạnh”

Nhà  trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, UBND huyện, Đảng ủy - UBND Xã Tân Long. Đặc biệt nhà trường được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng GD& ĐT Huyện Mang Thít cùng với sự quan tâm kết hợp chặt chẽ của Ban đại diện hội CMHS.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ theo điều lệ trường mầm non. Có đạo đức tốt, phẩm chất chính trị vững vàng, nhiệt tình, có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%. Qua các đợt thanh tra, kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo, giáo viên đều được đánh giá, xếp loại chuyên môn nghiệp vụ từ khá trở lên. Tuy nhiên, còn một số giáo viên tuổi cao nên thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới và ứng dụng CNTT trong giảng dạy còn hạn chế.

Trẻ đến trường ngoan, lễ phép, mạnh dạn trong giao tiếp, tích cực tham gia vào các hoạt động, trẻ có nề nếp tốt trong việc thực hiện các hoạt động như học tập, vui chơi, vệ sinh, lao động...

Số dân cư trên địa bàn xã đông nên số trẻ ở độ tuổi mầm non tăng nhanh, nhu cầu gửi con của phụ huynh ngày càng cao. Tuy nhiên, số trẻ đi học có sự biến động thường xuyên.

Trình độ nhận thức của cha mẹ học sinh chưa đồng đều, một số cha mẹ trẻ nhận thức về công tác giáo dục trẻ mầm non còn hạn chế, chưa thực sự quan tâm đến công tác chăm sóc, giáo dục trẻ

Trên đây là tóm tắt lịch sử hình thành của trường Mẫu giáo Oanh Vũ I và những thành tích nổi trội của nhà trường.

 

 

                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                      Nguyễn Thanh Lan